Menu Zoeken

DuPho pleit voor reële richtprijzen fotografen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), de toezichthouder op de mededingingswet schreef enkele weken geleden een concept Leidraad tariefafspraken zzp’ers. Wij stuurden vrijdag jongstleden een reactie op deze concept Leidraad waarmee wij pleiten voor reëele richtprijzen voor fotografen en sluiten ons aan bij de reactie van de Kunstenbond.

Richtprijzen

Het is volgens de ACM voor de branche- en beroepsverenigingen verboden om adviestarieven te noemen. Maar wij vinden dat er te weinig ruimte is in de concept Leidraad om in deze situatie verandering te brengen. Het zou de culturele- en creatieve sector in zijn algemeenheid zeer ten goede komen als dit verbod wordt opgeheven.En het mogen noemen van de adviestarieven (richtprijzen) vanuit DuPho zou bijdragen aan bewustwording van alle betrokken partijen in en rond de fotografiesector, faire transacties en een professioneel mentaliteit. Met alle positieve gevolgen van dien.

Zie hier de brief die we de ACM hebben gestuurd.

Meer:

ACM artikel Zzpers kunnen afspraken maken over minimuminkomen
Volkskrant artikel Concurrentiewaakhond zzp-ers mogen collectieve afspraken maken over minimumtarieven